Category: Court Decision

नागरिकता मुद्दामा परमादेश जारी/विवेक कुमार जैसवाल बि. जिल्ला प्रशासन कार्यालय धनुषा समेत

विभेदको मुद्दामा परमादेश जारी

<

सर्वोच्च अदालतले समाबेशीको सम्बन्धमा गरेको फैशला

The Supreme Court has ordered to Public Service Commission for reopening Accountant Vacancy according to Inclusion principal’s laws.

इसराफिल मंसूरी बि. जिल्ला प्रशासन कार्यालय महोत्तरी समेतको उताप्रेषण मुद्दामा

इसराफिल मंसूरी बि. जिल्ला प्रशासन कार्यालय महोत्तरी समेतको उताप्रेषण मुद्दामा

मधेसी आयोग गठन सम्बन्धि

सुनिल रन्जन सिंह बि. प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद समेत, परमादेश (मधेसी आयोग गठन सम्बन्धि) मुद्दामा सर्वोच्च अदालतबाट भएको फैसला, कानुन बनाई मधेसी आयोग गठन गर्नु गराउनु भनि परमादेशको आदेश भएको छ.
बिस्तृत विवरणको लागि यहाँ क्लिक गर्नुहोला;
a. नेपालीको लागी: http://tjcnepal.blogspot.com/2015/05/blog-post_26.html
b. अंग्रेजीको लागि: http://tjcnepal.blogspot.com/2015/06/full-text-of-decession-for-madhesi.html